تولدت مبارک

برایم سخت است از کسی بنویسم که نمی شناختمش

کسی که افتخار دل تاریخ شد. باید پلی بزنم از درونم و معنای مجتبی بودن.

حرفم روح می گیرد وقتی به تو می رسد.

باید که سرتاپای وجود بلرزد از یاد آوری نامت.

مجتبی تو معنی واقعی اخلاص بودی و چه زیبا بود نکیه کلامت... خیلی مخلصیم...

تولدت مبارک مجتبی جان

/ 2 نظر / 30 بازدید
hfm

تولدت مبارک

مصفا

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات فارس، نغمه مستشار نظامی از شاعران کشورمان برای 175 غواص شهید عملیات کربلای چهار شعری سروده است. این شعر که 175 مروارید نام دارد، به شرح زیر است: پس تو هم مثل همسرت بودی؟! دست بسته، شکسته، زنده به گور زیر آوار غصه‌ها مدفون از نگاهی همیشه عاشق دور بی تو سی سال خانه ساکت بود بی تو سی سال، بی نفس بودم مثل مرغی شکسته دل، تنها همه عمر در قفس بودم دست و بالت اگر چه باز نبود دست و دلباز و مهربان بودی خنده ات خانه را صفا می‌داد در سفر هم به فکرمان بودی تو نبودی که دخترت می‌رفت بغض کرده به خانه بختش آمدی، بغض کهنه اش ترکید بار دیگر سیاه شد رختش 175مادر پیر 175چشم به راه 175 دل چون من 175 رخت سیاه 175 همسنگر از دل خاک سر بر آوردند یاد دریا دلان بی دل را بار دیگر به کشور آوردند