آمدند...

آمدند...

غواصان شهید را می گویم...

تا دیدند داریم غرق می شویم خودشان را رساندند.

سی سال مادرانشان را چشم انتظار گذاشتند تا به وقتش به دادمان برسند.

جای پای مادرانشان سجده گاهمان است.

با دستان بسته هم می شود دعایمان کنید.

/ 0 نظر / 53 بازدید