بازی

شهدای امنیت و اقتدار از نگاهی دیگر

با اینکه نظامی هستند و تکاورای سختی کشیده باز دارای روحیه ای شادند .

اینقدر شاد ،که قبل از اعزام به ماموریت مشغول انجام بازی کودکانه باشند.

نشسته: شهید مجتبی بابایی زاده

ایستاده در سمت چپ شهید صمد امیدپور

و همرزمانشان که آرزوی سلامتی دارم برایشان

شهید مجتبی بابایی زاده

/ 1 نظر / 8 بازدید
سیمرغ

تو سالن انتظار همین که گل و گذاشتی رو صورتش داره مجتبی رو میکشه ، سمت راست خودت و می گم این مثل داداشمه (م - آ) خیلی دوستش دارم خوش بحالش که با مجتبی بوده