مراسم تقدیر از خانواده شهدای صابرین

در تاریخ 17 مهر ماه 93 سالن فتح المبین شاهد مراسم با شکوه تجلیل از خانواده شهدای تیپ ویژه صابرین بود. تصاویر زیر حضور پدر و مادر بزرگوار شهید مجتبی بابایی زاده در این مراسم است.

مراسم تجلیل از خانواده شهدای صابرین پدر بزرگوار شهید مجتبی بابایی زاده و شهید شهرام زلفی

پدر و مادر شهید بابایی زادهپدر م ومادر بزرگوار شهید مجتبی بابایی زاده در کنار ماکت تصویری شهید مجتبی

مادر شهید مجتبی بابایی زاده

/ 0 نظر / 50 بازدید