دخیل به چراغ راه

چراغ راه

به چراغی که برای راهمان روشن کردی دخیل می بندم.

دخیلی از جنس نیاز و آرزو

دخیلی برای باز شدن گره دلم

دخیل می بندم تا دلم را به تو وصل کنم

تا واسطه شوی و شفاعت کنی

/ 1 نظر / 22 بازدید
مصفا

مکمل بعثت جهاد بود و مکمل جهاد غدیر اگر غدیر نبود بعثت هم نمیماند.بخشی از وصیتنامه عرفانی شهید بابائی زاده. عید ولایت مبارک