انقلاب

آرزویت حفظ نظام و انقلاب

و نثار کردن خونت به پای انقلاب بهای آرزویت بود.

سهم ما در این آرزو فریاد است

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید

مرا یاد داریم؟؟؟؟؟دعایم کن[گل]