آخرین تصویر

این یکی از آخرین تصویرهای شهید مجتبی بابایی زاده است.

شهید مجتبی بابایی زاده

 شهید مجتبی بابایی زاده         شهید سید محمود موسوی

یکی از آخرین تصاویر شهدا در حال ساختن سنگر و استحکامات در منطقه مرزی سردشت قبل از شروع عملیات و پرواز به ملکوت

/ 5 نظر / 4 بازدید
اگه خدابخوادشهیداینده انشاالله

چه زیبابودپروازت پسازماه نمازووحی ایات کلام الله چه زیباشداندیمشک به وقت رجعت سربازثارالله ندای عام برخاست زهر نقطه ازاین شهر مجتبی نظرکرده به وجه الله مجتبی رفت برای من برای تو برای ما چه کس دیده ازاین بهترکه نام حیدرکراربه هنگام وداع باجان چنین زیباومحکم برزبان اید حیدری باش خواهرحیدری باش برادرنگاه مجتبی هابه راه ماست

مصفا

یک روضه کوچک به آن که طناب دور گردنش انداخت. به آن که به اسیری او را سوار اسب میکرد . به مردی که تازیانه بالا برده بود تا تنش را سیاه کند. به مردمی که ایستاده بودندبه تماشا. به هرکسی که آنجا بود التماس می کرد :به زنی که دلش رحم آمده بود وآبش داده بود. به رهگذرانی که نمی شناخت. حتی به بچه ها می گفت شمشیر بالا برده بودند تا گردنش را بزنند .به مردمی که پایین دارالاماره منتظر ایستاده بودند سرش پایین بیفتد التماس میکرد یکی را روانه کنید به حسین بگوید که نیا السلام علیک یا ابا عبداله شادی روح شهدا صلوات

مصفا

صبح شد و بانک الرحیل برخاست واین چنین بود که آن هجرت عظیم در راه حق آغاز شد و قافله عشق روی به راه نهاد. هجرت مقدمه جهاد است و مردان حق را هرگز سزاوار نیست که راهی جز این در پیش گیرندو دل به حیات دنیا خوش دارند تو چه میکنی جوانمرد؟... شهید آوینی

برادر دلم برات تنگ شده

امین محمدی

التماس دعا