روز پاسدار

سوم شعبان میلاد مسعود و مبارک حضرت امام حسین علیه السلام روز پاسدار است.

پاسداری که خون خود را نثار احیای اسلام ناب محمدی کرد.

مجتبی جان روزت مبارک

/ 3 نظر / 39 بازدید
سرباز گمنام

عید است و جهان روضۀ رضوان حسین است از عرش الی فرش، گلستان حسین است بـا گریـۀ شـوق نبـی و حیــدر و زهـرا چشم همگان بر لب خندان حسین است *********** التماس دعا

اندیشه

آقا مجتبی روزپاسدار بر شما مبارک تولدتون هم مبارک

سلام

خدا بيامرزتش http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930311000047