شهیدی بر سر مزار شهید

هر وقت بر سر مزار شهدا می رفت با حسرتی شیرین به عکس ها و نوشته های روی سنگ ها نگاه می کرد.

در سکوت با آنها حرف میزد.

در نجوایش آرزویی بود که برای برآورده شدنش به شهدا خیلی نزدیک شده بود.

حالا دیگر همسایه و هم صحبتشان شده...

شهید مجتبی بابایی زاده

/ 1 نظر / 13 بازدید
سیمرغ

سلام خدا به اون کسانی که این حماسه و اثار را آفریند