موقعیت شهید جعفرخان و شهدای صابرین

 

نمایی از قله جعفرخان

/ 2 نظر / 63 بازدید
وبلاگ شهید خلیل عسکری

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟ بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟ گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟ ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند گنبدو گلدسته هایت را،به دادم میرسی ؟ من دخیل التماسم رابه چشمت بسته ام هشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟

رها

ما که خود تشنه دیدار توئیم همه نادیده خریدار توئیم نه خریدار گرفتار توئیم نه گرفتار که بیمار تو ئیم همه گوییم بیا مهدی جان بشنو ناله ما مهدی جان