یادنامه شهید مجتبی بابایی زاده
شهادت: شهریور 1390- عملیات مبارزه با گروهک پژاک
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور بابایی زاده - ۱۳٩٠/٧/۱٦

یادت بخیر

شهید مجتبی بابایی زاده

مجتبای عزیزم...

یادت بخیر

با تبسمی همیشگی همه را میهمان مهربانیت می کردی

 و بر لبانت زیارتنامه شلمچه جاری ...

چشمانت در برهوت دنیا حقیقتی دور را جستجو می کرد

نمی دانم چگونه طاقت می آوردی بودن را

و در نهایت به سمت عشق پر کشیدی ای تمام عشق

از این پس هر نسیمی که صورتم را نوازش کند به عطر گل خنده هایت آکنده است

و اینک ما مانده ایم  وامانده در حومه سکوت در این سراب دنیایی

دلتنگت منصور بابایی

منصور بابایی زاده
مجتبای عزیزم... یادت بخیر ، با تبسمی همیشگی همه را میهمان مهربانیت می کردی! و بر لبانت زیارتنامه شلمچه جاری ... چشمانت در برهوت دنیا حقیقتی دور را جستجو می کرد. نمی دانم چگونه طاقت می آوردی بودن را. و در نهایت به سمت عشق پر کشیدی ای تمام عشق. از این پس هر نسیمی که صورتمان را نوازش کند به عطر گل خنده هایت آکنده است. و اینک ما مانده ایم وامانده در حومه سکوت در این سراب دنیایی. ----------------------------- شماره پیامکی شهید مجتبی بابایی زاده 09127236455
مدیر وبلاگ:
دوستان شهید بابایی زاده:
کدهای اضافی کاربر :